Adwokat Kraków Prawnik Logo
Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska
Kraków, ul. Kordeckiego 7/7
nr tel. +48 512 350 504
e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Adwokat dr Anna Pacholska Kraków

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kordeckiego 7/7
nr tel. +48 512 350 504
e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków, dr Anna Pacholska

MENU GŁÓWNE

KANCELARIA

Moja Kancelaria Adwokacka w Krakowie oferuje Państwu szeroki wachlarz usług prawnych dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. W swojej pracy staram się urzeczywistniać tradycyjne zasady przyświecające wykonywaniu zawodu adwokata, opierając się na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, proponuję Klientom innowacyjne i kreatywne rozwiązania, mające przynieść sukces i realizację celów.

Do atutów Kancelarii należy:

 • osobista obsługa każdego Klienta przez adwokata doktora, który pisze wszystkie pisma, kreuje strategię działania w całym okresie toczącego się postępowania,
 • gotowość do poszukiwania niestandardowych scenariuszy i wdrażania nowatorskich rozwiązań,
 • aktywne podejście do problemów, zapewniające Klientowi wsparcie we wszystkich jego inicjatywach i ukierunkowane na wdrożenie działań wyprzedzających i neutralizujących potencjalne zagrożenia,
 • stały kontakt z adwokatem bez pośrednictwa osób trzecich, dający gwarancję dyskrecji, jednolitości podejmowanych działań, pełnej orientacji adwokata w aktualnej sytuacji Klienta oraz możliwości uzyskania przez Klienta wszelkich informacji od tej samej osoby, w każdym momencie współpracy,
 • uhonorowane nagrodami umiejętności retorskie i oratorskie adwokata, wykorzystywane jako narzędzie do prezentacji argumentów Klientów w sądach czy w toku negocjacji w unikatowy, czytelny oraz precyzyjny sposób.

Główne obszary działania Kancelarii

Prawo cywilne:

Prawo rodzinne:

Prawo gospodarcze:

Prawo karne:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

Obsługuję Klientów w Krakowie w siedzibie Kancelarii, a także przy użyciu wszystkich dostępnych metod komunikowania zdalnego, czyli telefonu, e-maila oraz komunikatorów internetowych zgodnie z oczekiwaniami Klientów.

Prowadzę wszelkie postępowania i czynności w Krakowie - reprezentuję Klientów przed sądami i organami administracji oraz wobec innych podmiotów, prowadząc także postępowania dla cudzoziemców oraz osób obcojęzycznych. Posługuję się językiem angielskim i włoskim.

Honorarium za usługi prawne uzgadnianie jest indywidualnie z Klientami i zależy w szczególności od czasochłonności, złożoności problemu i kosztów wyjazdów poza Kraków w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Klienta. Bazowy sposób rozliczania się za usługi prawne polega na określeniu ceny każdej czynności lub określonego katalog działań. Punktem wyjścia tak ustalanej ceny jest kwota 250 zł (zawierająca 23% podatku VAT) za godzinę pracy adwokata. Stawka ta dotyczy prac wykonywanych w języku polskim.

DR ANNA PACHOLSKA

 • brałam udział w kilkuset postępowaniach przed sądami lub innymi organami państwa oraz negocjacjach na rzecz moich Klientów,
 • po aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie nr wpisu 3690,
 • wygrałam liczne konkursy, w których zadaniem było wygłoszenie mowy sądowej, a jurorami byli najwybitniejsi prawnicy z całej Polski, dziś wykorzystuję umiejętności retorskie i oratorskie reprezentując Klientów w sądach w Krakowie i nie tylko,
 • uzyskałam stopień doktora nauk prawnych za rozprawę doktorską poświęconą problematyce rozwodu w polskim i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym,
 • jestem autorką kilkudziesięciu prac naukowych z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa rodzinnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego,
 • brałam czynny udział w konferencjach naukowych,
 • za swoją pracę zawodową i naukową zostałam uhonorowana licznymi wyróżnieniami, m.in. zajęłam pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera oraz Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, pierwsze miejsce w warsztatach doktoranckich poświęconych problematyce sądowego stosowania prawa za wystąpienie poświęcone zagadnieniom jurysdykcji krajowej w sprawach o rozwód z elementem międzynarodowym,
 • prowadziłam wykłady, ćwiczenia i seminaria z prawa gospodarczego, negocjacji oraz prawa karnego, m.in. na uniwersytetach w Katowicach i w Krakowie,
 • uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach poszerzających moje kompetencje, m.in. w cyklu warsztatów z zakresu komunikowania interpersonalnego dla prawników.

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.
Adwokat Kraków - Prawnik Kraków - Kancelaria Adwokacka Kraków - Attorney Krakow - Lawyer Krakow - Law Office Krakow - Law Firm Cracow - studio legale a Cracovia - avvocato Cracovia

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.
Adwokat Kraków - Prawnik Kraków - Kancelaria Adwokacka Kraków - Attorney Krakow - Lawyer Krakow - Law Office Krakow - Law Firm Cracow - studio legale a Cracovia - avvocato Cracovia