Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

Slajdy - definicja przestępstwa, formy stadialne i zjawiskowe, okoliczności wyłączające bezprawność i winę

Stan prawny na dzień 30 czerwca 2020

 • Prawo materialne – zasady odpowiedzialności karnej – kodeks karny i kodeks wykroczeń
 • Prawo procesowe – procedura stosowania prawa, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach wykroczeń
 • Prawo wykonawcze – kodeks karny wykonawczy
 • Postępowanie w sprawach nieletnich - ustawa
 • Prawo karne wojskowe – część wojskowa kodeksu karnego
 • Prawo karno – skarbowe – kodeks karny skarbowy
Funkcje prawa karnego
 • Funkcja ochronna
 • Funkcja kompensacyjna
 • Funkcja odwetowa
 • Funkcja afirmacyjno – motywacyjna
 • Funkcja gwarancyjna
NORMA PRAWNA
 • HIPOTEZA
 • SANKCJA
 • DYSPOZYCJA
Przestępstwo to czyn społecznie szkodliwy, zagrożony karą przez ustawę, która określa jego znamiona, bezprawny i zawiniony.
Wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, zagrożony karą przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą odpowiedniej kary i zawiniony.
PODMIOT - SPRAWCA

STRONA PODMIOTOWA – znamiona przestępstwa, które dotyczą osoby sprawcy

przestępstwa powszechne
przestępstwa indywidualne
wina: umyślna (zamiar bezpośredni, zamiar kierunkowy, zamiar przemyślany, zamiar nagły, zamiar ewentualny), nieumyślna (lekkomyślność, niedbalstwo), kombinowana

PRZEDMIOT – przedmiot ochrony, przedmiot wykonawczy, przedmiot zamachu
STRONA PRZEDMIOTOWA - zewnętrzne przejawy zachowania się sprawcy: działanie, zaniechanie
 • Typ podstawowy
 • Typ zmodyfikowany:
 • Typ kwalifikowany – przez następstwa albo przez okoliczności; zaostrzona odpowiedzialność karna
 • Typ uprzywilejowany – łagodniejsza odpowiedzialność karna z uwagi na okoliczności popełnienia czynu albo z uwagi na osobę sprawcy
 • zbrodnie, występki i wykroczenia
 • skutkowe i bezskutkowe
 • z działania i z zaniechania
 • umyślne i nieumyślne
 • indywidualne i powszechne
 • wiążące się z: naruszeniem dobra prawnego, konkretnym zagrożeniem dobra prawnego, abstrakcyjnym zagrożeniem dobra prawnego
 • prywatnoskargowe i publicznoskargowe
Kolizja ustaw karnych w czasie
 • Zmiana ustawy karnej nie może działać na niekorzyść sprawcy.
 • W razie zmiany ustawy karnej obowiązuje ustawa nowa, jeżeli nie zmienia ona niczego w sytuacji prawnej sprawcy (pierwszeństwo nowości);
 • Stosuje się ustawę nową tym bardziej, gdyby była ona względniejsza dla sprawcy;
 • Tym bardziej stosuje się ustawę nową, jeżeli znosi ona przestępność czynu (wniosek z art. 4 § 4);
 • Stosuje się ustawę dawną, jeżeli jest ona dla sprawcy względniejsza;
 • Stosuje się ustawę dawną, jeżeli nie znała ona przestępności danego czynu, a tę przestępność wprowadza dopiero ustawa nowa (art. 1 § 1 k.k.).
Formy stadialne
 • przygotowanie
 • usiłowanie
 • popełnienie

Formy zjawiskowe
 • podżeganie
 • pomocnictwo
 • sprawstwo:
 • sprawstwo indywidualne
 • współsprawstwo
 • sprawstwo kierownicze
 • sprawstwo polecające
Okoliczności wyłączające winę
 • stan wyższej konieczności
 • eksperyment
 • dozwolone ryzyko sportowe
 • dozwolona krytyka
 • niepoczytalność (całkowita lub częściowa)
 • błąd:
  • co do znamienia
  • co do okoliczności wyłączających bezprawność
  • co do okoliczności wyłączających winę
  • usprawiedliwiona świadomość bezprawności

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.