Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

Kazus poprawkowy na zaliczenie ćwiczeń

Sąd Rejonowy w Krakowie, wyrokiem z dnia 10.04.2020 r. uznał oskarżonego Wincentego B. za winnego:

  1. czynów, o których mowa w art. 286 § 1 kk. i 190a § 2 kk., popełnionych na szkodę Banku Spółdzielczego w Zielonej Małej i za to orzekł względem niego karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;
  2. czynu, o którym mowa w art. 270 § 1 kk. polegającego na wystawieniu zaświadczenia o zarobkach Haliny F. i za to orzekł względem niego karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;
  3. czynu, o którym mowa w art. 18 § 2 kk. w zw. z art. 218 § 1a kk., popełnionego wspólnie i w porozumieniu z Haliną F., a polegającego na nieopłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i za to orzekł względem niego karę 1 roku pozbawienia wolności;
  4. czynu, o którym mowa w art. 244 kk. polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej pomimo orzeczonego prawomocnie zakazu i za to orzekł względem niego karę 2 lat ograniczenia wolności oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na 2 lata;
  5. czynu, o którym mowa w art. 190 § 1 kk. polegającego na kierowaniu gróźb pod adresem Haliny F. i za to orzekł względem niego karę 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto, na podstawie art. 85 kk. i 86 kk., Sąd orzekł względem oskarżonego karę łączną w wymiarze 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Wincenty B., wyrokiem Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 7.07.2018 r. został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 301 § 1 kk. na karę roku pozbawienia wolności. Sąd zastosował względem niego także środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 lata.

Po opuszczeniu zakładu karnego w Tarnowie Wincenty B., pozostając przez dłuższy czas bez pracy, postanowił założyć własną działalność gospodarczą – pralnię chemiczną. Jego 88-letnia babcia, Krystyna B. zgodziła się, by wnuczek prowadził działalność pod jej nazwiskiem i ustanowiła go swoim pełnomocnikiem. Przy okazji wypełniania formularzy do CEIDG, Wincenty B. podsunął Krystynie B. do podpisu wniosek o udzielenie kredytu na cele działalności gospodarczej. Środki z uzyskanego kredytu, Wincenty B. przeznaczył na zakup sprzętu i remont lokalu, w którym rozpoczął potem prowadzenie działalności. Wincenty B., środkami pozostałymi po pokryciu kosztów działalności, dzielił się ze swoją babcią zgodnie z wcześniej ustalonymi z nią zasadami. Zaciągnięty kredyt spłacał terminowo.

Po trzech miesiącach działalności, Wincenty B. postanowił zatrudnić Halinę F. Umówił się z nią, że przez okres próbny – pierwszych trzech miesięcy będzie ona pracowała na podstawie umowy, która nie zostanie przez niego zgłoszona w ZUS-ie, ale będzie wypłacał jej wynagrodzenie o tyle wyższe, ile wynosi comiesięczna zaliczka na podatek dochodowy, której także nie będzie uiszczał. Halina F. zgodziła się na te warunki. Po okresie próbnym miała zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. W trzecim miesiącu współpracy, Halina F. zwróciła się do Wincentego B. o wystawienie jej zaświadczenia, w którym jej zarobki zostałyby podane w wysokości niższej od rzeczywiście otrzymywanych przez nią, albowiem w toku sprawy o rozwód chciała uzyskać od męża wysokie alimenty. Wincenty B. wystawił takie zaświadczenie i podpisał je własnym imieniem i nazwiskiem. Pod wpływem tego zdarzenia nabrał jednak podejrzeń co do uczciwości Haliny F. i przy okazji zawierania z nią umowy o pracę przedstawił jej do podpisu weksel in blanco, wskazując, że w przypadku wyrządzenia przez nią szkody w mieniu pracodawcy, weksel zostanie wypełniony poprzez wpisanie kwoty kary umownej, nałożonej na pracownika zgodnie z postanowieniami umowy o pracę.

Po upływie kolejnych 3 miesiącach, Wincenty B. zauważył, że Halina F. przywłaszcza sobie drobne kwoty pochodzące z codziennego utargu i na tej podstawie wypowiedział jej umowę o pracę, jednocześnie ostrzegając, że jeżeli opowie komukolwiek o tym, że w początkowym okresie pracy nie opłacał jej składek na ubezpieczenie społeczne, to wypełni podpisany przez nią weksel oraz wytoczy jej powództwo o zapłatę. Halina F. zgłosiła na Policji podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa stosowania gróźb karalnych przez Wincentego B.

Przyjmując, że powyższy tekst zawiera wyczerpujący opis stanu faktycznego, proszę znaleźć 5 błędów w wyroku, wskazać je i krótko wyjaśnić dlaczego dane rozstrzygnięcia zostały uznane za błędne.

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.