Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

Ćwiczenia - obrona konieczna, stan wyższej konieczności, kontratypy

Obrona konieczna
okoliczność wyłączająca bezprawność - czyn, który w innych okolicznościach byłby przestępstwem, nie ma takiego charakteru, ponieważ został popełniony w ramach obrony koniecznej np zabicie napastnika w obronie koniecznej nie jest zabójstwem.

Zadanie 1: Proszę przedstawić przykład sytuacji, w której w warunkach obrony koniecznej osoba broniąca się popełniła przestępstwo nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia

Warunki zaistnienia obrony koniecznej

1. Zamach:

a) bezprawny nie stanowi obrony przeciwstawienie się osobie działającej w sposób legalny, uprawniony np. nie jest obroną konieczną obezwładnienie policjanta w celu uniemożliwienia mu zatrzymania innej osoby;

b) bezpośredni rzeczywisty, realny w chwili podjęcia obrony np. obezwładniam napastnika, który zamierza mnie zaatakować, nie zaczepiam emerytki z pieskiem spacerującej na trawniku przed moim domem, żeby sprawdzić czy nie jest włamywaczem;

2. Odpieranie zamachu:

a) w każdy skuteczny sposób;

b) nie wymaga uprzedzenia napastnika o zamiarze zastosowania obrony koniecznej ani wzywania do zaprzestania zamachu;

c) ma być motywowane wolą odparcia zamachu, nie odwetem;

Zadanie 2: Policyjni antyterroryści pomylili budynki i o 5:30 zapukali do mieszkania ojca trójki dzieci, który skorzystał z legalnie posiadanej broni i zabił jednego z funkcjonariuszy. Czy można uznać, że działał w warunkach obrony koniecznej. Uzasadnij swoją ocenę.

1. Były spełnione przesłanki do podjęcia obrony koniecznej.

2. Przekroczenie granic może wynikać z:

a) naruszenia korelacji czasowej pomiędzy zamachem i obroną, tzn. gdy działanie obronne zostało przedłużone na czas, w którym napastnik zrezygnował już z kontynuowania zamachu;

b) naruszenia zasady współmierności obrony względem zamachu odpowiedź ma być proporcjonalna, adekwatna względem zagrożenia.

3. Skutki: nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia.

Stan wyższej konieczności

• poświęcenie dobra stojącego niżej albo dobra nie przedstawiającego ewidentnie wyższej wartości dla ochrony dobra stojącego wyżej przed bezpośrednim niebezpieczeństwem;

• ma zawsze charakter subsydiarny gdy nie istniała możliwość uratowania dobra w inny racjonalny i efektywny sposób.

Niebezpieczeństwo:

1. wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego skutku dla jakiegoś dobra prawem chronionego;

2. źródłem niebezpieczeństwa może być nie tylko działanie człowieka, ale także zwierzęcia albo sił przyrody;

3. bezpośrednie konkretne, rzeczywiste, istniejące w chwili podjęcia działania w stanie wyższej konieczności.

Zadanie 3: proszę podać przykład popełnienia przestępstwa przywłaszczenia w stanie wyższej konieczności w sytuacji, gdy niebezpieczeństwo zostało wywołane działaniem sił przyrody

Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności:

1. gdy niebezpieczeństwo nie było jeszcze bezpośrednie lub gdy już przeminęło;

2. gdy istniała inna możliwość uniknięcia ujemnych skutków dla ratowanego dobra albo można było wybrać inny sposób ratowania dobra, prowadzący do poświęcenia dobra o niższej wartości;

3. niedotrzymanie warunku proporcji pomiędzy dobrami to znaczy poświęcone zostało dobro o wartości wyższej niż dobro uratowane.

Skutki: nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia.

Dozwolone ryzyko - wywołanie stanu zagrożenia dla dobra prawnego, ale uzasadnionego z jakiś ważnych względów

1. Eksperyment

2. Dozwolone ryzyko sportowe

3. Dozwolona krytyka dziennikarska.

Zadanie 4: Proszę opracować po jednym przykładzie dla każdego z powyższych przypadków, wskazując jakie przestępstwa przeciwko mieniu mogą zostać popełnione w warunkach dozwolonego ryzyka.

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.