Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

Slajdy odstąpienie od wymierzenia kary, nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne obostrzenie kary

Stan prawny na dzień 30 czerwca 2020

Odstąpienie od wymierzenia kary
 • Sąd uznaje oskarżonego za winnego, ale nie wymierza mu żadnej kary, może natomiast wymierzyć środek karny lub zastosować środek kompensacyjny.
 • Art. 59 kk. - jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione.
 • Art. 61 kk. – dotyczy sprawcy, który ujawnił wspólników i okoliczności popełnienia czynu – tzw. mały świadek koronny, jeżeli: rola sprawcy była nieznaczna, wartość ujawnionych informacji była istotna.
Nadzwyczajne obostrzenie kary

Polega na zastosowaniu kary surowszej niż wynika to przepisu, dotyczącego przestępstwa, za które oskarżony został skazany:

 • art. 91 kk. – ciąg przestępstw
 • art. 57a § 1 kk. - występek chuligański
 • art. 64 kk. – recydywa
 • art. 65 kk.: uczynienie sobie z przestępstwa źródła dochodu, popełnianie przestępstwa w grupie przestępczej albo w związku przestępczym, popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
 • art. 178 kk. – popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, ucieczka z miejsca zdarzenia
Nadzwyczajne złagodzenie kary

Polega na zastosowaniu kary łagodniejszej, niż to wynika z przepisu dotyczącego przestępstwa, za które oskarżony został skazany:

1. gdy takie rozwiązanie przewiduje przepis szczególny,

2. w stosunku do sprawcy młodocianego,

3. w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności:

a) jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,

b) ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie,

c) jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem,

4. w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia – mały świadek koronny (art.60 § 3 kk.),

5. W stosunku do sprawcy przestępstwa, który niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności, stosuje się na wniosek prokuratora (art. 60 § 4 kk.).

Nadzwyczajne złagodzenie kary
 • Nadzwyczajnego złagodzenia kary nie stosuje się do czynów zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, do których ma zastosowanie art. 37a.
 • W przypadku wystąpienia więcej niż jednej podstawy do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia, sąd zastosuje to rozwiązanie tylko raz.

Oprócz zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia, kara inna niż to wynika z przepisu dotyczącego przestępstwa za które sprawca został skazany, może polegać na:

 • orzeczeniu kary grzywny lub kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności – art. 37 a (dotyczy orzekania kary za przestępstwa zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności).
 • orzeczeniu kary pozbawienia wolności obok kary 3 lub 6 miesięcy pozbawienia wolności – art. 37b. (dotyczy orzekania kary za wszystkie występki)

Recydywa
 • Recydywa kryminologiczna oznacza ponowne popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, niezależnie od tego, czy sprawca został uprzednio skazany, a jeśli tak, niezależnie od tego, jaka kara została mu wymierzona oraz czy i kiedy ją odbył.
 • Recydywa penitencjarna oznacza sytuację, gdy sprawca po raz kolejny odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną za jakiekolwiek przestępstwo, niezależnie od tego, kiedy i w jakim zakresie odbył karę pozbawienia wolności orzeczoną poprzednio.
 • Recydywa ogólna polega na uprzednim ukaraniu sprawcy za przestępstwo określonego rodzaju, np. umyślny występek, co uniemożliwia zastosowanie wobec niego określonych instytucji prawa karnego, np. warunkowego umorzenia postępowania (art. 66 k.k.)
 • Recydywa specjalna polega na zaostrzeniu fakultatywnym lub obligatoryjnym kary wobec sprawcy ukaranego za przestępstwo określonego rodzaju, który ponownie popełnił przestępstwo określonego rodzaju w określonym czasie po odbyciu określonej części uprzednio orzeczonej kary pozbawienia wolności. W ramach pojęcia recydywy specjalnej wyróżnia się recydywę specjalną zwykłą (art. 64 § 1 kk.) i multirecydywę (art. 64 § 2 kk.).

 

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.