Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

O tym dlaczego warto czytać listy (z sądu i nie tylko)

Czy warto czytać listy - korespondencję „urzędową” – nadawaną przez sądy, prokuratury, policję, urzędy, komorników itd.? Albo raczej – czy warto odbierać korespondencję (bo to pierwszy – niezbędny krok do jej przeczytania)?
Postawione pytanie tylko z pozoru wydaje się banalne – dość powszechnie pokutuje bowiem przekonanie, że nie odbierając korespondencji można polepszyć w jakiś sposób swoją sytuację – na przykład zablokować toczące się postępowanie sądowe, egzekucyjne lub administracyjne. Wiele osób sądzi, że nieobieranie listów z sądu skutecznie chroni przed wydaniem wyroku lub jego uprawomocnieniem się. Inni natomiast uważają, że być może kiedyś – w dogodnym momencie, będzie można skutecznie powołać się na argument, że nie brało się udziału w sprawie. Niestety są to błędne poglądy, a nieodbieranie korespondencji najczęściej skutkuje negatywnymi, zwykle nieodwracalnymi skutkami.

Domniemanie doręczenia

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego – listonosz ma obowiązek dwukrotnie podjąć próbę doręczenia korespondencji. Jeżeli pierwsza z nich jest nieudana pozostawia awizo – na podstawie którego można w ciągu 7 dni odebrać list w placówce pocztowej. Gdy nie zostanie on odebrany po upływie tego okresu – listonosz ponownie pozostawia awizo, a list przez kolejne 7 dni jest przechowywany na poczcie. Gdy i w tym terminie nie zostanie podjęty zwracany jest do nadawcy – np. do sądu lub do komornika i składany w aktach sprawy. Data złożenia w aktach uznawana jest za datę doręczenia – czyli wywołuje takie same skutki jak gdyby adresat odebrał korespondencję. Oznacza to, że od tego momentu biegną terminy sądowe lub ustawowe – np. termin do wniesienia apelacji, zażalenia, sprzeciwu itd., albowiem osoba, która w takiej sytuacji nie odebrała korespondencji uważana jest za skutecznie o niej zawiadomioną.
Miejsce zamieszkania czy miejsce zameldowania
Coraz częściej zdarza się, że wiele osób nie zamieszkuje w miejscu swojego zameldowania. Adres zamieszkania czy też adres określany jako „korespondencyjny” podajemy w wielu miejscach – na przykład zawierając różnego rodzaju umowy, ponadto, osoby prowadzące działalność gospodarczą często posługują się adresem siedziby albo oddziału.
Należy pamiętać, że powód powinien podać w pozwie adres zamieszkania pozwanego, a jeżeli pozywa przedsiębiorcę – adres jego siedziby – czyli miejsca prowadzonej działalności. Nie musi być to natomiast adres zameldowania. W szczególności, jeżeli pozwany sam podał gdzieś adres – jako adres zamieszkania, powód nie musi sprawdzać, czy jest to adres rzeczywistego zamieszkania albo czy jest to adres zameldowania.
Można postawić więc dwa wnioski: po pierwsze – należy zastanowić się przed każdorazowym podaniem adresu – czy rzeczywiście chcemy, aby w przyszłości korespondencja adresowana do nas była wysyłana właśnie tam? czy będziemy mogli ją swobodnie odbierać? Po drugie – jeżeli jesteśmy zobowiązani ujawniać adres prowadzonej działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dbajmy, aby zawsze był to adres aktualny. Po trzecie - korespondencja może zostać uznana za skutecznie doręczoną, nawet jeżeli nie była wysyłana na adres zameldowania.
A co w sytuacji, gdy dopiero ze znacznym opóźnieniem dowiemy się, że nieodebrana korespondencja zawierała coś bardzo istotnego – np. wyrok? Jeżeli nieodebranie korespondencji wynika z okoliczności niezawinionych, możliwe jest przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej – np. do wniesienia apelacji. Należy jednak działać szybko – złożenie wniosku o przywrócenie terminu powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminowi – czyli od daty dowiedzenia się o okolicznościach, uzasadniających podjęcie jakiś kroków – innymi słowy od dowiedzenia się o wyroku, postanowieniu, decyzji, dokonaniu zajęcia przez komornika itp. We wniosku należy wskazać dlaczego dopiero teraz podejmuje się działanie – to znaczy, dlaczego nie braliśmy udziału wcześniej w postępowaniu lub dlaczego nie odbieraliśmy korespondencji. Jeżeli sąd lub organ przywróci termin do dokonania czynności procesowej, zostanie ona uznana za dokonaną w terminie i uda nam się uniknąć skutków opóźnienia.
Nie powinniśmy się obawiać, że ktoś świadomie poda błędny lub nawet fałszywy adres jako nasz, aby polepszyć swoją pozycję. W ostateczności, stronie, która nie brała udziału w postępowaniu już zakończonym, choć była do tego uprawniona na skutek błędu lub podstępu, przysługuje możliwość wznowienia postępowania.
Warto także pamiętać o możliwości udzielenia upoważnienia osobie zaufanej do odbierania korespondencji w naszym imieniu. Upoważnienie takie może przybrać postać pełnomocnictwa pocztowego – udzielonego do odbierania wszystkich przesyłek doręczanych przez Pocztę Polska S.A. albo upoważnienia do odbierania korespondencji tylko od niektórych adresatów. Czasami, szczególnie w związku z pobytem za granicą, gdy koordynowanie postępowania sądowego z uwagi na odległość jest znacznie utrudnione, warto zastanowić się nad możliwością ustanowienia pełnomocnika procesowego – choćby w osobie adwokata. Wówczas cała korespondencja dotycząca strony kierowana jest do pełnomocnika. Dysponuje on wiedzą o wszelkich okolicznościach dotyczących sprawy i może na bieżąco informować stronę, tak, że nawet nieodebranie w terminie korespondencji nie niesie ze sobą już opisanych wyżej niebezpieczeństw. Ponadto pełnomocnik zadba o to, aby wszelkie czynności - przede wszystkim takie jak złożenie zażalenia czy apelacji były dokonywane terminowo.

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.