Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

Świadek - co musi, co może a co powinien...

Dostaliśmy wezwanie - do sądu, do prokuratury, na policję - na przesłuchanie w charakterze świadka - i co dalej? Iść czy nie iść? Czego się spodziewać? Jakie świadek ma prawa, a jakie obowiązki? Często składanie zeznań jako świadek to pierwszy kontakt z sądem lub prokuratorem, dlatego wystąpienie w takim charakterze budzić może pytania i wątpliwości.

Świadek musi:

Po pierwsze świadek musi się stawić. Od tego obowiązku zwolnić mogą nas tylko sytuacje nadzwyczajne np. pobyt w szpitalu. Pamiętać należy, iż zwolnienie lekarskie nie jest dostateczne do usprawiedliwienia nieobecności, jeżeli pochodzi od jakiegokolwiek innego lekarza niż sądowy. Jeżeli niemożliwość stawiennictwa jest związana z chorobą, należy udać się do lekarza sądowego (na stronach internetowych sądów listy uprawnionych lekarzy). Niestawiennictwo nieusprawiedliwione może wiązać się z przykrymi konsekwencjami, takimi jak przymusowe doprowadzenie przez policję czy ukaranie karą grzywny - co możliwe jest zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym.
Po drugie świadek musi odpowiadać na pytania. Co ważne zarówno na pytania sądu jak i stron - nie jest przy tym ważne, że jedną ze stron jest na przykład były zięć, aktualny lub były pracodawca, nielubiany sąsiad lub ktokolwiek inny niemile przez nas widziany. W wyjątkowych jednak przypadkach można się od odpowiedzi na pytanie uchylić. Dotyczy to przypadków, gdy odpowiedź na pytanie mogłaby nas lub naszych bliskich narazić na odpowiedzialność karną lub karno - skarbową, dotkliwą szkodę majątkowa, hańbę lub wiązałaby się ze złamaniem tajemnicy zawodowej.
Po trzecie świadek musi mówić prawdę. W tym, wydawać by się mogło banalnym stwierdzeniu, leży sens bycia świadkiem - osobowym źródłem dowodowym, dzięki któremu sąd ma zebrać informacje potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też nie warto, będąc świadkiem, kierować się animozjami czy sympatiami względem stron postępowania, a zeznając warto podać fakty, odcedzając je z własnych ocen, opinii i przypuszczeń. Można jednak zadać pytanie, jak należy się zachować w sytuacji, gdy co prawda nie jesteśmy stroną postępowania, ale to co powiemy będzie miało dla nas i dla naszego życia znaczenie. Takich przypadków w praktyce zdarza się bardzo wiele - gdy wezwano nas w sprawie rozwodowej znajomych, w sprawie o dział spadku w najbliższej rodzinie, w sprawie wytoczonej przez kolegę z pracy wspólnemu pracodawcy, w sprawie o awantury domowe pomiędzy sąsiadami. Co więcej - możemy być zachęcani, by o czymś chociażby powiedzieć lub nie powiedzieć - przecież każdy może się pomylić albo o czymś zapomnieć. W takich, patowych wydawałoby się sytuacjach, warto kierować się, jeśli nie zasadą moralną o najwyższej randze prawdomówności, to własnym interesem, pamiętając, że składanie fałszywych zeznań jest karalne (art. 233 § 1 kodeksu karnego przewiduje karę do 3 lat pozbawiania wolności) o czym każdy świadek jest pouczany przed przystąpieniem do składania zeznań. I pouczenie to nie jest jedynie uroczystą formułką dla podniesienia rangi sytuacji. W postępowaniu, tak karnym jak i cywilnym zeznania świadków konfrontowane są z pozostałymi dowodami, o których wszakże świadek - nie będący stroną postępowania nie wie lub które mogą pojawić się później. Jeżeli sąd lub prokurator powezmą wątpliwość co do prawdomówności świadka, mogą sprawę z urzędu przekazać do zbadania prokuraturze. Podobnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyć może każda ze stron postępowania cywilnego.

Świadek może:
  • odmówić zeznań - tylko wyjątkowo i w ściśle określonych przypadkach, gdy jest: osobą najbliższą dla strony, oskarżonym w innym postępowaniu, które pozostaje jednak w związku ze składanymi zeznaniami. Warto pamiętać, że prawo odmowy zeznań obejmuje także byłego męża lub żonę - po rozwodzie, a także osoby żyjące w związku nieformalnym - konkubentów;
  • ubiegać się o zwrot kosztów stawiennictwa zarówno w sprawie cywilnej jak i karnej;
  • żądać od pracodawcy udzielenia dnia wolnego w związku ze stawiennictwem w sądzie;
  • żądać przesłuchania z wyłączeniem jawności - jeżeli treść zeznań może narazić jego albo osobę jemu najbliższą na hańbę - oznacza to, że na sali rozpraw nie może znajdować się publiczność. Ta możliwość może mieć istotne znacznie dla pokrzywdzonych przestępstwem, który przed sądem występują jako świadkowie i musieliby opowiadać o traumatycznych przeżyciach czy kwestiach bardzo osobistych. W takich przypadkach sąd może też zarządzić składanie zeznań pod nieobecność oskarżonego;
  • żądać przesłuchania jako świadek anonimowy lub żądać utajnienia niektórych danych - w postępowaniu karnym. Dotyczy to sytuacji, gdy świadek może obawiać się, że złożenie zeznań narazi jego lub jego najbliższych na uzasadnione niebezpieczeństwo. W takim przypadku istnieje możliwość zachowania takich środków ostrożności, by tylko sąd i prokurator znał pełną tożsamość świadka - nie pozna jej natomiast oskarżony.
Świadek powinien:

W postępowaniu karnym pamiętać należy o tym, że niejednokrotnie postępowanie przygotowawcze najpierw prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko osobie. Wówczas często przesłuchiwane są w charakterze świadków osoby, które później stają się podejrzanymi. W takim przypadku, już będąc wezwanym na świadka, warto zasięgnąć porady adwokata co do sytuacji, w której się znajdujemy i możliwych kierunków jej ewolucji. Warto także pamiętać, że świadek może się stawić na przesłuchanie z pełnomocnikiem.

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.