Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

KANCELARIA

Osobiste zaangażowanie adwokata doktora nauk prawnych w sprawę każdego Klienta

Moja Kancelaria Adwokacka w Krakowie oferuje Państwu szeroki wachlarz usług prawnych dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. W swojej pracy staram się urzeczywistniać tradycyjne zasady przyświecające wykonywaniu zawodu adwokata, opierając się na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, proponuję Klientom innowacyjne i kreatywne rozwiązania, mające przynieść sukces i realizację celów.

Do atutów Kancelarii należy:

 • osobista obsługa każdego Klienta przez adwokata doktora, który pisze wszystkie pisma, kreuje strategię działania w całym okresie toczącego się postępowania,
 • gotowość do poszukiwania niestandardowych scenariuszy i wdrażania nowatorskich rozwiązań,
 • aktywne podejście do problemów, zapewniające Klientowi wsparcie we wszystkich jego inicjatywach i ukierunkowane na wdrożenie działań wyprzedzających i neutralizujących potencjalne zagrożenia,
 • stały kontakt z adwokatem bez pośrednictwa osób trzecich, dający gwarancję dyskrecji, jednolitości podejmowanych działań, pełnej orientacji adwokata w aktualnej sytuacji Klienta oraz możliwości uzyskania przez Klienta wszelkich informacji od tej samej osoby, w każdym momencie współpracy,
 • uhonorowane nagrodami umiejętności retorskie i oratorskie adwokata, wykorzystywane jako narzędzie do prezentacji argumentów Klientów w sądach czy w toku negocjacji w unikatowy, czytelny oraz precyzyjny sposób.

Główne obszary działania Kancelarii

Prawo cywilne:

 • Prawo rzeczowe
 • Prawo spadkowe
 • Prawo zobowiązań

Prawo rodzinne:

Prawo gospodarcze:

 • Obsługa prawna przedsiębiorców
 • Windykacja wierzytelności
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Negocjacje

Prawo karne:

 • Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym
 • Reprezentowanie przed sądem I i II instancji
 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Postępowanie prywatnoskargowe i subsydiarny akt oskarżenia

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Renty i emerytury
 • Zasiłki
 • Umowy o pracę
 • Roszczenia pracownika
 • Roszczenia pracodawcy

Obsługuję Klientów w Krakowie w siedzibie Kancelarii, a także przy użyciu wszystkich dostępnych metod komunikowania zdalnego, czyli telefonu, e-maila, Skype’a oraz komunikatorów internetowych zgodnie z oczekiwaniami Klientów.

Adwokat w Krakowie nie jest ograniczony do prowadzenia spraw tylko w tym mieście - reprezentuję Klientów przed sądami i organami administracji oraz wobec podmiotów w całej Polsce, prowadząc także postępowania dla cudzoziemców oraz osób obcojęzycznych. Posługuję się językiem angielskim i włoskim.

Honorarium za usługi prawne uzgadnianie jest indywidualnie z Klientami i zależy w szczególności od czasochłonności, złożoności problemu i kosztów wyjazdów poza Kraków w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Klienta. Istnieje możliwość rozliczania się za każdą czynność, pakietowo za prowadzenie całego postępowania lub za określony katalog działań. W toku indywidualnych ustaleń w niektórych sprawach istnieje możliwość określenia części wynagrodzenia jako honorarium bazowego, a części jako premii za osiągnięty sukces. Istnieje także możliwość ustalenia rozliczenia w formie ratalnej. Wybrane, szczególnie ważne ze względów społecznych sprawy prowadzę bez wynagrodzenia.

DR ANNA PACHOLSKA

 • brałam udział w kilkuset postępowaniach przed sądami lub innymi organami państwa oraz negocjacjach na rzecz moich Klientów,
 • po aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie nr wpisu 3690,
 • wygrałam liczne konkursy, w których zadaniem było wygłoszenie mowy sądowej, a jurorami byli najwybitniejsi prawnicy z całej Polski, dziś wykorzystuję umiejętności retorskie i oratorskie reprezentując Klientów w sądach w Krakowie i nie tylko,
 • uzyskałam stopień doktora nauk prawnych za rozprawę doktorską poświęconą problematyce rozwodu w polskim i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym,
 • jestem autorką kilkudziesięciu prac naukowych z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa rodzinnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego, (lista publikacji dostępna tutaj)
 • brałam czynny udział w konferencjach naukowych,
 • za swoją pracę zawodową i naukową zostałam uhonorowana licznymi wyróżnieniami, m.in. zajęłam pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera oraz Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, pierwsze miejsce w warsztatach doktoranckich poświęconych problematyce sądowego stosowania prawa za wystąpienie poświęcone zagadnieniom jurysdykcji krajowej w sprawach o rozwód z elementem międzynarodowym,
 • prowadziłam wykłady, ćwiczenia i seminaria z takich przedmiotów jak prawo gospodarcze, negocjacje oraz prawo karne materialne, m.in. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie,
 • uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach poszerzających moje kompetencje, m.in. w cyklu warsztatów z zakresu komunikowania interpersonalnego dla prawników.

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.