Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

Po co czytać księgi wieczyste?

Księgi wieczyste prowadzone przez sądy rejonowe – wydziały ksiąg wieczystych, służą ustaleniu stanu prawnego nieruchomości. Są więc specyficznym miejscem gromadzenia informacji o nieruchomościach i związanych z nimi prawach.
Z treści księgi wieczystej można uzyskać przede wszystkim dane dotyczące samej nieruchomości – takie jak jej powierzchnia, położenie, numery działek geodezyjnych, które się na nią składają, numery budynków lub lokali.
Przede wszystkim zaś, księga zawiera informacje komu przysługuje prawo własności, a także inne prawo związane z nieruchomością, na przykład: służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, służebność mieszkania, prawo użytkowania wieczystego i inne prawa rzeczowe.
Ponadto, w księdze wieczystej mogą zostać ujawnione inne prawa i roszczenia dotyczące nieruchomości – np. informacja, że z nieruchomością związane jest prawo pierwokupu lub odkupu, że jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Co istotne, w księdze wieczystej wpisuje się także hipotekę, jeżeli została ustanowiona na nieruchomości.
Oprócz powyżej wymienionych informacji, lektura księgi wieczystej pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie, czy toczy się egzekucja z nieruchomości.
Księgi wieczyste prowadzone są w systemie informatycznym. Oznacza to, że w wydziale ksiąg wieczystych dowolnego sądu możemy uzyskać odpis z dowolnej księgi wieczystej, niezależnie od miejsca położenia nieruchomości. Ponadto, dzięki stronie ministerstwa sprawiedliwości można przeglądać treść ksiąg wieczystych za pomocą dowolnego komputera z dostępem do internetu, także w domowym zaciszu.
Warto jednak pamiętać, że wydruk ze strony ministerstwa nie ma takiej samej mocy jak odpis skrócony lub pełny wydany w wydziale ksiąg wieczystych. Tym samym wydruk taki nie może stanowić dowodu w postępowaniu sądowym.
Wydziały ksiąg wieczystych przechowują także dokumenty będące podstawą wpisu, na przykład akty notarialne, mapy nieruchomości, postanowienia sądów, akty stanu cywilnego. Dlatego też mogą być źródłem wiedzy o historii danej nieruchomości, zawartych umowach czy postępowaniach spadkowych. W wydziałach ksiąg wieczystych można uzyskać odpisy ze starych dokumentów, które mogą być wykorzystywane jako dowód w aktualnie toczących się postępowaniach.
Księgi wieczyste powinny być zatem lekturą obowiązkową dla wszystkich tych, którzy zamierzają nabyć nieruchomość lub zawrzeć inną umowę odnoszącą się do nieruchomości. Sprawdzenie jej stanu w księdze wieczystej pozwoli uniknąć takich sytuacji – jak zawarcie umowy z osobą nieuprawnioną do rozporządzania nieruchomością lub zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości obciążonej prawem osoby trzeciej, o którym nabywca nie wiedział.

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.