Adwokat Kraków Prawnik Logo
Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska
Kraków, ul. Kordeckiego 7/7
nr tel. +48 512 350 504
e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Adwokat dr Anna Pacholska Kraków

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kordeckiego 7/7
nr tel. +48 512 350 504
e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków, dr Anna Pacholska

MENU GŁÓWNE

Czy warto brać udział w mediacjach?

Mediacje

Wobec licznych bolączek polskiego sądownictwa, a przede wszystkim mając na uwadze zbyt powolne działanie sądów, wiele osób zastanawia się czy można korzystać z alternatywnych pozasądowych dróg rozstrzygania sporów. W mojej praktyce obserwuję też, że w ostatnim czasie sami sędziowie coraz częściej podejmują decyzje o skierowaniu stron do mediacji. Dlatego też coraz więcej klientów pyta mnie, czy warto brać udział w mediacjach. Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi, zależy ona od okoliczności konkretnej sprawy. Decyzja o udziale w mediacjach bądź o odrzuceniu takiej możliwości powinna być poprzedzona analizą słabych i mocnych stron tego rozwiązania, a przede wszystkim powinna być oparta o rzetelną wiedzę na temat tego, czym są mediacje, jak przebiegają, jakie mogą być ich efekty. Mediacje służą znalezieniu konsensusu i zawarciu ugody, przystępując do nich trzeba być więc otwartym na wzajemne ustępstwa.

Czy mediacje są obowiązkowe? Nie, można z nich zrezygnować zanim się zaczną, jak i później, w każdym momencie.

Niektórzy nie chcą spotykać się z przeciwnikiem procesowym z różnych powodów, dlatego zastanawiają się, czy trzeba brać udział w mediacjach osobiście. Istnieje wiele scenariuszy prowadzenia mediacji, w tym rozwiązania pozwalające uniknąć bezpośredniej rozmowy z drugą stroną sporu. Jednym z takich rozwiązań jest skorzystanie z pomocy adwokata, który może reprezentować swojego klienta także w czasie mediacji.

Wiele osób zastanawia się, czy to źle, gdy mediator nie jest prawnikiem. Rolą mediatora jest stworzenie stronom odpowiednich warunków do merytorycznej dyskusji i budowania kompromisu. Mediator nie zastępuje sędziego ani adwokata: nie ocenia, nie działa na rzecz żadnej ze stron.  Jeśli więc spór wymaga, aby w mediacjach brał udział prawnik, warto pomyśleć o zaangażowaniu adwokata, który będzie rzecznikiem naszych interesów i będzie czuwał nad prawnymi aspektami przygotowywanej ugody.

Niektórzy są zbulwersowani, że po uiszczeniu opłaty sądowej muszą jeszcze ponosić koszty mediacji, na które skierował ich sąd. Niestety koszty mediacji nie są pokrywane z opłaty sądowej, ale rozliczane osobno.  Warto jednak pamiętać, że na wynagrodzenie mediatora składają się uczestnicy mediacji. Jeśli mediacje nie zakończą się sukcesem, można żądać zwrotu poniesionych kosztów mediacji w późniejszym procesie. Jeśli mediacje prowadzone w trakcie procesu kończą się ugodą, sąd zwróci połowę opłaty sądowej temu, kto ją uiścił, a pozostałe koszty postępowania sądowego mogą być objęte ugodą stron.

Mediacje nie zastąpią nigdy postępowań sądowych, choć niewątpliwie stanowią ciekawe rozwiązanie, które w pewnych sytuacjach warto stosować. Kacelaria adwokacka Anny Pacholskiej w Krakowie oferuje szereg usług związanych z mediacjami: od reprezentowania w czasie ich trwania poprzez porady prawne i konsultacje pomagające przygotować się do udziału w mediacjach, jaki i podjąć decyzję o skorzystaniu z tego rozwiązania.

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.
Adwokat Kraków - Prawnik Kraków - Kancelaria Adwokacka Kraków - Attorney Krakow - Lawyer Krakow - Law Office Krakow - Law Firm Cracow - studio legale a Cracovia - avvocato Cracovia

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.
Adwokat Kraków - Prawnik Kraków - Kancelaria Adwokacka Kraków - Attorney Krakow - Lawyer Krakow - Law Office Krakow - Law Firm Cracow - studio legale a Cracovia - avvocato Cracovia