kancelaria_adwokacka_Kraków_prawnik

Adwokat_Krakow_kancelaria_dr_Anna_Pacholska

adwokat dr Anna Pacholska

adwokat_Pacholska_Kraków

MENU GŁÓWNE

Siedziba Kancelarii w Krakowie

Kontakt z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem są pojęciem bardzo szerokim i obejmować mogą:

  • przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie poza miejsce zamieszkania),
  • bezpośrednie porozumiewanie się,
  • utrzymywanie korespondencji,
  • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość.

Sposób i częstotliwość kontaktowania się rodziców, a także innych krewnych (dziadkowie, rodzeństwo) i powinowatych z dziećmi bywa czasami przedmiotem sporów pomiędzy członkami rodziny lub pomiędzy samymi rodzicami. Stąd też wynikać może konieczność formalnego uregulowania tego zagadnienia. Równie ważnym zagadnieniem jest egzekwowanie przestrzegania wcześniejszych ustaleń lub rozstrzygnięć.

W sytuacjach skrajnych, gdy dobro dziecka jest naruszone lub zagrożone w związku z kontaktami z określoną osobą, konieczna może okazać się interwencja sądu w celu  ograniczenia lub zakazania kontaktów.

Kancelaria oferuje usługi i pomoc w zakresie:

  • poszukiwania instrumentów prawnych adekwatnych dla realizacji interesów stron w zakresie kontaktów z dziećmi,
  • opracowywania wniosków i innych pism procesowych,
  • reprezentowania w postępowaniu sądowym,
  • ugodowego zakończenia sporu,
  • poszukiwania i wdrażania instrumentów prawnych w celu egzekwowania prawa do kontaktów.

Zapraszamy

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504

e-mail kancelaria@pacholska.eu

Ta strona używa plików cookies. Korzystamy z tej technologii, by lepiej dostosować informacje na stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o opuszczenie strony.
|
|
|
|
|
|
|

Kancelaria pracuje dla wszystkich potrzebujących pomocy prawnej.

W szczególny sposób naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Krakowa i Małopolski.

|
|
|
|
|
|
|

Facebook Kancelarii Adwokackiej dr Anny Pacholskiej w Krakowie

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504

e-mail: kancelaria@pacholska.eu