adwokat dr Anna Pacholska

Adwokat_prawnik

MENU GŁÓWNE

Siedziba Kancelarii w Krakowie

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest porada prawna?

Często adwokat utożsamiany jest z pełnomocnikiem procesowym. Jednak adwokat może służyć pomocą na długo zanim widmo jakiegokolwiek postępowania sądowego pojawi się na horyzoncie. Jego działania mogą być ukierunkowane na to, by zapobiegać występowaniu sytuacji, które znajdą finał w sądzie lub na to, by postępowanie, czasami niezbędne, przebiegło szybko i pomyślnie dla Klientów.

Porada prawna polega na tym, że adwokat analizuje sytuację i udziela wyjaśnień oraz informacji na temat jej prawnych konsekwencji. Oznacza to, że pierwsza faza porady to zebranie przez adwokata informacji o stanie faktycznym sprawy - wysłuchanie klienta, zapoznanie się z przyniesionymi przez niego dokumentami, a najczęściej także zadanie pytań zmierzających do precyzyjnego wyjaśnienia sytuacji. Dopiero potem możliwe jest udzielenie informacji o skutkach prawnych zdarzeń i działań. Warto pamiętać, że porada udzielana jest zawsze w odniesieniu do konkretnych okoliczności. Oznacza to, że zmiana sytuacji może pociągać za sobą dezaktualizację porady jak też, że porada udzielona komuś innemu w podobnej sytuacji może nie być adekwatna do naszej sytuacji.
Udając się do adwokata w celu zasięgnięcia porady warto zabrać ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy, takie jak akty notarialne, testamenty, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, postanowienia, wyroki i ich uzasadnienia, korespondencję otrzymaną z sądów lub urzędów. Często niemożliwość zapoznania się z dokumentami utrudnia lub uniemożliwia udzielenie porady.
Porada prawna nie obejmuje pisania pism ani sprawdzania pism samodzielnie sporządzonych przez Klientów.


Co to jest pozew?

Pozew to pismo inicjujące postępowanie, które musi odpowiadać wymogom formalnym, opisanym w kodeksie postępowania cywilnego. Pozew może zostać przygotowany i wniesiony przez adwokata – oznacza to, że powód udziela pełnomocnictwa fachowemu pełnomocnikowi, który sporządza, podpisuje i składa w sądzie pozew.


Czym różni się pozew od wniosku?

Wniosek to pismo procesowe inicjujące postępowanie, które toczyć się będzie w tzw. trybie nieprocesowym. Wówczas osoba rozpoczynająca postępowanie określana jest mianem wnioskodawcy a nie powoda, a pozostałe osoby to nie pozwani a uczestnicy postępowania.


Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Adwokat może reprezentować stronę w postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym – to znaczy, na przykład sporządzać pisma procesowe, składać wnioski, występować na rozprawie. Adwokat może także udzielać porad prawnych, informując o prawach i obowiązkach, wskazując możliwe rozwiązania prawne, przygotowując lub dokonując oceny projektów umów przed ich podpisaniem. Tak więc skorzystanie z pomocy adwokata to nie tylko droga do rozwiązania już istniejących problemów, ale także do ich uniknięcia w przyszłości. Warto pamiętać, że często istotnym czynnikiem jest czas – często warto zwrócić się do adwokata jak najwcześniej, tak aby nie upłynął jeszcze termin na wniesienie środków odwoławczych, złożenia wniosków lub pism.

Zapraszamy

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8

FILIA

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Słowackiego 4

nr tel. 512 350 504

e-mail kancelaria@pacholska.eu

Ta strona używa plików cookies. Korzystamy z tej technologii, by lepiej dostosować informacje na stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o opuszczenie strony.
|
|
|
|
|
|
|

Kancelaria pracuje dla wszystkich potrzebujących pomocy prawnej.

W szczególny sposób naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Krakowa i Małopolski.

|
|
|
|
|
|
|
mój pofil na Facebook
zapraszam na mojego Bloga

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504

e-mail: kancelaria@pacholska.eu