kancelaria_adwokacka_Kraków_prawnik

Adwokat_Krakow_kancelaria_dr_Anna_Pacholska

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków_adwokat_prawnik

MENU GŁÓWNE

Siedziba Kancelarii w Krakowie

Oferta dla przedsiębiorstw

Działalność podmiotów gospodarczych niesie za sobą konieczność bieżącego rozwiązywania problemów prawnych. Dotyczy to w równej mierze wszystkich przedsiębiorców - niezależnie od zasięgu, profilu działalności, liczby  zatrudnianych pracowników czy prawnej formy prowadzonej działalności. Meandry administracyjne, sprawy pracownicze czy współpraca z kontrahentami to problemy każdego przedsiębiorcy. Korzystanie z fachowej pomocy prawnej to nie tylko remedium na już istniejące problemy lecz także antidotum dla ich uniknięcia. Jak zawierać umowy, by w przyszłości najlepiej zabezpieczyć swoje interesy na wypadek ich niewykonania, jak układać relacje z pracownikami - to tylko niektóre zagadnienia, dla których rozstrzygnięcia porada adwokata może okazać się cenna.


Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług dla podmiotów gospodarczych, w tym:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, między innymi: o działo, zlecenie, leasing, o roboty budowlane, dostawy, agencyjna, przewozu, składu, spedycji,
 • reprezentowanie strony w ramach procesu zawierania umowy - przetarg, aukcja, negocjacje,
 • doradztwo w zakresie doboru najdogodniejszej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, z o.o., akcyjnej,
 • reprezentowanie w postępowaniu o uzyskanie koncesji lub zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • sporządzanie i opiniowanie aktów założycielskich fundacji i stowarzyszeń,
 • sporządzanie opinii -  w tym dotyczących sposób zabezpieczania wierzytelności i stanu prawnego nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa dochodzenia wierzytelności - polubowne sposoby załatwiania spraw - mediacje, negocjacje, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne,
 • bieżąca obsługa spraw pracowniczych - zawieranie i rozwiązywanie umów o prace, kontrakty menedżerskie, ubezpieczenia społeczne,
 • prowadzanie szkoleń z zakresu prawa pracy dla pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym sporządzenie wszelkich pism procesowych,
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniu podatkowym i karno-skarbowym.


Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, oferujemy wiele możliwych form współpracy:

 • usługi mogą być świadczone także w siedzibie przedsiębiorcy - zgodnie z bieżącymi potrzebami lub w z góry ustalonych terminach,
 • stały kontakt przy pomocy poczty elektronicznej nie tylko ułatwia przesyłanie danych, ale i otrzymywanie pomocy adwokata o dogodnej dla Państwa porze,
 • stała obsługa prawna to możliwość zapewnienia sobie pomocy adwokata w rozwiązywaniu bieżących problemów a także w sprawach nagłych,
 • wynagrodzenie adwokata może zostać ustalone w formie ryczałtu, w oparciu o kryterium czasu pracy adwokata albo za prowadzenie konkretnej sprawy,
 • zachęcamy do wybrania pakietu usług - w celu jak najlepszego dopasowania do Państwa potrzeb jesteśmy skłonni przedstawić ofertę różnych wariantów cenowych obejmujących różne modele pomocy prawnej.

Zapraszamy

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504

e-mail kancelaria@pacholska.eu

Ta strona używa plików cookies. Korzystamy z tej technologii, by lepiej dostosować informacje na stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o opuszczenie strony.
|
|
|
|
|
|
|

Kancelaria pracuje dla wszystkich potrzebujących pomocy prawnej.

W szczególny sposób naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Krakowa i Małopolski.

|
|
|
|
|
|
|

Facebook Kancelarii Adwokackiej dr Anny Pacholskiej w Krakowie

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504

e-mail: kancelaria@pacholska.eu