Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

Lista publikacji

 1. A. Pacholska, Rozwód a zgodna wola rozwiązania związku w prawie polskim na tle praw wybranych państw europejskich, „Rodzina i Prawo” 2012, nr 23, s. 5-24;
 2. A. Pacholska, Prawo właściwe, w razie braku wyboru prawa, dla umowy o kooperację przemysłową według  Konwencji rzymskiej i Rozporządzenia Rzym I, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2012, t. 10, s. 135-156;
 3. A. Pacholska, Jurysdykcja krajowa w sprawach o rozwód z elementem międzynarodowym [w:] Sądowe Stosowanie Prawa, red. B. Dolnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 118 – 131;
 4. A. Pacholska, Prawo i jego stosowanie oraz adwokaci w relacjach medialnych [w:] Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach, red. R. Klepka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, s. 27 - 46;
 5. A. Pacholska, Demilitaryzacja [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 242 - 244;
 6. A. Pacholska, Dezercja [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 244 - 246;
 7. A. Pacholska, Internowanie [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 333 - 336;
 8. A. Pacholska, Korupcja [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 390 - 392;
 9. A. Pacholska, Kradzież tożsamości [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 392 - 397;
 10. A. Pacholska, Kryzys humanitarny [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 402 - 404;
 11. A. Pacholska, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 440 – 442
 12. A. Pacholska, Nawoływanie do popełnienia przestępstwa [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 460 - 462;
 13. A. Pacholska, Stany nadzwyczajne [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 601 - 604;
 14. A. Pacholska, Wzięcie zakładnika [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 716 - 719;
 15. A. Pacholska, Wybrane prawne aspekty kradzieży tożsamości w cyberprzestrzeni, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, nr 9 (266), s. 34-52;
 16. A. Pacholska, Podsłuch [w:] Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego, tom 2 N-Z, red. O. Wasiuta, R. Klepka, AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 107 - 112;
 17. A. Pacholska, Prawna ochrona dziennikarskich źródeł informacji [w:] Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego, tom 2 N-Z, red. O. Wasiuta, R. Klepka, AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 140 - 144;
 18. J. Idzik, A. Pacholska, Prawne podstawy funkcjonowania mediów w Polsce i UE [w:] Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego, tom 2 N-Z, red. O. Wasiuta, R. Klepka, AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 149 - 158;
 19. A. Pacholska, Przestępstwa przeciwko systemom informatycznym [w:] Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego, tom 2 N-Z, red. O. Wasiuta, R. Klepka, AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 206 - 212;
 20. A. Pacholska, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów [w:] Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego, tom 2 N-Z, red. O. Wasiuta, R. Klepka, AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 213 - 216;
 21. A. Pacholska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [w:] Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego, tom 2 N-Z, red. O. Wasiuta, R. Klepka, AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 217 - 222;
 22. A. Pacholska, Pozytywne przesłanki rozwodu w prawie państw Unii Europejskiej – analiza prawnoporównawcza, „Palestra” 2020, nr 2, s. 37 – 54.
 23. A. Pacholska, J. Idzik, Bezpieczeństwo prawne [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 1 A-C, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 434-436;
 24. A. Pacholska, J. Idzik, Casus belli [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 1 A-C, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 684-686;
 25. A. Pacholska, Demilitaryzacja [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 2 D-K, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 52-55;
 26. A. Pacholska, Dezercja [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 2 D-K, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 78-80;
 27. A. Pacholska, J. Idzik, Funkcjonariusz publiczny [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 2 D-K, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 434-436;
 28. A. Pacholska, Internowanie [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 2 D-K, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 647-651;
 29. A. Pacholska, Korupcja [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 2 D-K, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 773-777;
 30. A. Pacholska, Kradzież tożsamości [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 2 D-K, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 777-782;
 31. A. Pacholska, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 2 D-K, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 795-799;
 32. A. Pacholska, Kryzys humanitarny [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 2 D-K, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 830-833;
 33. A. Pacholska, R. Klepka, Ludność cywilna [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 23-26;
 34. A. Pacholska, J. Idzik, Mafia [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 29-37;
 35. A. Pacholska, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 132-135;
 36. A. Pacholska, Nawoływanie do popełnienia przestępstwa [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 197-199;
 37. A. Pacholska, Niebieska karta [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 220-224;
 38. A. Pacholska, Podsłuch [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 402-407;
 39. A. Pacholska, Prawna ochrona dziennikarskich źródeł informacji [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 489-493;
 40. A. Pacholska, J. Idzik, Prawne podstawy funkcjonowania mediów w Polsce i w UE [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 506-515;
 41. A. Pacholska, J. Idzik, Prokuratura [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 551-557;
 42. A. Pacholska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 628-634;
 43. A. Pacholska, Przestępstwa przeciwko systemom informatycznym [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 634-641;
 44. A. Pacholska, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 3 L-R, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 641-645;
 45. A. Pacholska, Stany nadzwyczajne [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 4 S-Ż, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 188-191;
 46. A. Pacholska, System Informacyjny Schengen [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 4 S-Ż, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 276-277;
 47. A. Pacholska, Wzięcie zakładnika [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 4 S-Ż, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, s. 732-737.

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.