kancelaria_adwokacka_Kraków_prawnik

Adwokat_Krakow_kancelaria_dr_Anna_Pacholska

adwokat dr Anna Pacholska

Adwokat_Krakow_prawnik_dr_Anna_Pacholska

MENU GŁÓWNE

Siedziba Kancelarii w Krakowie

Rozwód

Rozpad każdego związku, niezależnie od tego czy był on sformalizowany czy nie, to przeżycie szczególnie trudne. Niestety, oprócz uporania się z własnymi emocjami i poukładania życia na nowo, stoi przed nami konieczność rozwiązania wielu problemów praktycznych i prawnych. Postępowanie rozwodowe toczy się zawsze przez sądem okręgowym. W sprawie o rozwód, oprócz rozwiązania małżeństwa, sąd może rozstrzygać także o innych kwestach, takich jak - alimentacja pomiędzy małżonkami, alimentacja na rzecz dzieci, korzystanie z lokalu mieszkalnego, podział majątku dorobkowego, władza rodzicielska i kontakty ze wspólnymi dziećmi.

 

Dokumenty

Przed rozpoczęciem postępowania warto zgromadzić niezbędne dokumenty - będą to przede wszystkim akt małżeństwa i ewentualnie akty urodzenia dzieci. Istotne dla postępowania mogą okazać się dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej - umowy o pracę, umowy zlecenia, zaświadczenia o zarobkach wydawane przez pracodawcę, zeznania podatkowe, umowy kredytów i pożyczek. Warto także mieć na uwadze dokumenty związane z nabywanym i zbywanym majątkiem - umowy, odpisy z ksiąg wieczystych, wyciągi z rachunków bankowych. Mogą być one potrzebne dla określenia sytuacji majątkowej małżonków na potrzeby rozstrzygnięcia o alimentach, podziału majątku dorobkowego, a czasami także dla ustalenie przyczyn rozpadu małżeństwa i  przypisania winy.

Często decyzję o rozwodzie poprzedza faktyczna separacja małżonków i opuszczenie przez jednego z nich miejsca dotychczasowego wspólnego zamieszkania. W takiej sytuacji warto pamiętać o zabraniu ze sobą z dotychczasowego miejsca zamieszkania dokumentów, które mogą okazać się istotne dla sprawy.

 

Świadkowie

Wszystkie okoliczności, na które powołujemy się w postępowaniu powinny zostać udowodnione. Oprócz dowodów z dokumentów można wnosić o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Świadkami mogą być wszystkie osoby, które dysponują wiedzą o zdarzeniach czy okolicznościach istotnych dla sprawy i ukończyły 13 lat, jednak dzieci i wnuki mogą zostać powołane na świadków w postępowaniu rozwodowym tylko jeżeli ukończyły 17 lat. Należy starannie rozważyć kogo chcielibyśmy, aby sąd wezwał w charakterze świadka. Świadkowie mają obowiązek stawić się w sądzie i złożyć zeznania (poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami). Nie jest więc konieczne uzyskanie zgody osoby, która może zostać przesłuchana w charakterze świadka. W pewnych sytuacjach jednak warto zastanowić się, czy chcemy, aby dana osoba była wzywana do sądu, jak może na to zareagować, jaki wpływ może to mieć na nasze dalsze relacje z nią.

 

Decyzje

Trwać w małżeństwie czy je zakończyć to podstawowa decyzja, której podjęcie oznacza konieczność udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania. Czego oczekujemy od postępowania rozwodowego: czy chcemy, by sąd orzekał o winie za rozpad pożycia, czy jej określenie nie ma dla nas znaczenia? W jaki sposób wyobrażamy sobie dalsze życie: gdzie chcemy mieszkać? z kim powinny mieszkać dzieci? czy potrzebujemy wsparcia byłego małżonka w utrzymaniu siebie? kto i na jakich zasadach będzie łożył na utrzymanie dzieci? I wreszcie kluczowe pytanie - czy i w jakim zakresie jesteśmy w stanie porozumieć się z mężem lub żoną. Zaprezentowanie wspólnego stanowiska co do takich kwestii jak utrzymanie dzieci, kontakty z nimi czy sposób sprawowania opieki  znacznie przyspieszy i ułatwi postępowanie rozwodowe. Osiągnięcie porozumienia co do woli rozwiązania małżeństwa, przyczyn jego rozpadu i orzekania o winie jeszcze przed rozpoczęciem procedury rozwodowej może mieć kluczowe znaczenie dla całego postępowania.

 

Adwokat

Udział adwokata w postępowaniu rozwodowym nie jest obligatoryjny. Warto jednak rozważyć skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika. Postępowanie rozwodowe to dla stron doświadczenie nowe, stresujące, budzące wiele wątpliwości, nie tylko prawnych. Adwokat pomoże w ich rozwiązaniu, wyjaśni zagadnienia proceduralne, zadba o realizacje interesu strony poprzez dobranie i zastosowanie właściwych dla danej sytuacji konstrukcji prawnych.

O korzystaniu z pomocy adwokata warto pamiętać nie tylko gdy występuje się  jako strona inicjująca postępowanie rozwodowe, ale także jako strona pozwana. Adwokat pomoże w sformułowaniu odpowiedzi na pozew i zawarciu w niej odpowiednich wniosków. Odpowiedź na pozew jest okazją do zaprezentowania swojego poglądu w sprawie, ale ma też doniosłe konsekwencje procesowe, dlatego zawsze warto z niej skorzystać. Zaniechanie jej złożenia może mieć wpływ na wynik sprawy. Należy przy tym pamiętać, że strona ma czas na złożenie odpowiedzi na pozew do pierwszej rozprawy, chyba że sąd zobowiąże ją do złożenia odpowiedzi w ściśle określonym terminie. Często w postępowaniu rozwodowym wydawane są postanowienia o zabezpieczeniu - na przykład alimentów na rzecz dzieci lub małżonka. Należy pamiętać, że postanowienie o zabezpieczeniu  podlega zaskarżeniu, jeżeli strona zobowiązana się z nim nie zgadza.

Zapraszamy

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504

e-mail kancelaria@pacholska.eu

Ta strona używa plików cookies. Korzystamy z tej technologii, by lepiej dostosować informacje na stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o opuszczenie strony.
|
|
|
|
|
|
|

Kancelaria pracuje dla wszystkich potrzebujących pomocy prawnej.

W szczególny sposób naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Krakowa i Małopolski.

|
|
|
|
|
|
|

Facebook Kancelarii Adwokackiej dr Anny Pacholskiej w Krakowie

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504

e-mail: kancelaria@pacholska.eu