kancelaria_adwokacka_Kraków_prawnik

Adwokat_Krakow_kancelaria_dr_Anna_Pacholska

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków_adwokat_kancelaria_prawnik_Pacholska

MENU GŁÓWNE

Siedziba Kancelarii w Krakowie

USŁUGI

Kancelaria świadczy usługi z zakresu doraźnego doradztwa prawnego, reprezentowania w negocjacjach i zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Świadczymy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego uiszczania uzgadniany jest każdorazowo z klientem, przy uwzględnieniu jego potrzeb oraz specyfiki sprawy. Wynagrodzenie może mieć charakter godzinowy, ryczałtowy lub inny – ustalony w porozumieniu z Klientem.

 

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego – między innymi sprawy konsumenckie,  z zakresu ochrony dóbr osobistych, odszkodowania za szkody na mieniu i na osobie, w tym wynikające z błędów medycznych i wypadków komunikacyjnych,
  • prawa rzeczowego – sprawy dotyczące nieruchomości, w tym o zasiedzenie, ustanowienie służebności np. drogi koniecznej, służebności przesyłu,
  • prawa umów -  sporządzanie i opiniowanie umów, między innymi: o działo, zlecenie, najmu, dzierżawy, dostawy, poręczenia,
  • prawa rodzinnego -  w tym sprawy o rozwód i separację, sprawy z zakresu majątkowych relacji pomiędzy małżonkami, alimentacyjne, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, opieki i kurateli,
  • prawa spadkowego – w tym stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - dotyczących wszelkich relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a także rent, emerytur i zasiłków,
  • prawa karnego - obrona oskarżonych oraz reprezentowanie poszkodowanych na każdym etapie postępowania karnego,
  • prawa i postępowania administracyjnego - reprezentowanie interesów klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Sądami Administracyjnymi.

 

Przedsiębiorcy

Aktywność przedsiębiorcy na rynku, w szczególności zaś nawiązywanie relacji i współpraca z innymi podmiotami, generuje wiele problemów prawnych.

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług i gwarantuje kompleksową obsługę przedsiębiorców niezależnie od branży i przedmiotu działalności.

Rozpoczęcie i zakończenie działalności – rejestracja i zmiany w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w  Krajowym Rejestrze Sądowym, umowy spółek, koncesje, zezwolenia.

Kancelaria oferuje doradztwo oraz reprezentację w zakresie relacje z kontrahentami, w szczególności przygotowania, w tym  negocjowania zawieranych umów, doradztwo i opracowywanie projektów uchwał, regulaminów, statutów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a także w dochodzeniu należności na drodze polubownej i sądowej.

 

Stała obsługa prawna - adresowana jest do tych klientów, którzy ze względu na swoje potrzeby czy specyfikę prowadzonej działalności zainteresowani są stałą i bieżącą pomocą prawną oraz szerokim i długofalowym zaangażowaniem prawnika, wykraczającym poza prowadzenie  poszczególnych spraw.  Usługi w takim wypadku mogą być świadczone także w siedzibie przedsiębiorcy.

 

Kancelaria świadczy usługi dla klientów z Krakowa, Tarnowa, Wieliczki, Bochni, Myślenic, Skawiny, Wadowic, Chrzanowa, Olkusza, Miechowa oraz innych miejscowości Małopolski. Oferujemy także dogodne warunku współpracy dla klientów z innych rejonów kraju.

Zapraszamy

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504

e-mail kancelaria@pacholska.eu

Ta strona używa plików cookies. Korzystamy z tej technologii, by lepiej dostosować informacje na stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o opuszczenie strony.
|
|
|
|
|
|
|

Kancelaria pracuje dla wszystkich potrzebujących pomocy prawnej.

W szczególny sposób naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Krakowa i Małopolski.

|
|
|
|
|
|
|

Facebook Kancelarii Adwokackiej dr Anny Pacholskiej w Krakowie

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504

e-mail: kancelaria@pacholska.eu